MAKER Ivanjica
Najcesce postavljena pitanja

Montažna kuća Silvija 98+98 Građevinska (bruto) površina 98.5+98.5 m2

Maker montažna kuća Silvija je spratna kuća. Prizemni deo je od čvrstog materijala, a spratni deo je stambeni, montažni deo isprojektovan kao četvorosobni stan. Prizemni deo može imati različitu namenu i funkciju.

Ovaj objekat je projektovan namenski i planirana je realizacija.

Cena ove kuće u osnovnoj varijanti - siva faza: 19.110 €. U cenu je uračunat pdv