MAKER Ivanjica
Najcesce postavljena pitanja

Montažna kuća Lokal Građevinska (bruto) površina 36 m2

Maker montažni objekat "Lokal" je projektovan namenski i izgrađen u Požarevcu

Ovakav model Lokala je izgrađen u nekoliko varijanti, a jedna od njih je ovaj u Požarevcu