Montažne kuće Maker Ivanjica

Firma Maker iz Ivanjice, oslanjajući se na dugogodišnju tradiciju, na savremen način projektuje i izgrađuje montažne kuće i montažne objekte svih namena. Firma Maker je porodična firma pa stoga posebno podržava međuljudske odnose kako prema klijentima tako i prema saradnicima. Pored montažnih kuća gradimo poverenje i poštovanje i nudimo podršku u svakoj fazi saradnje, pre, tokom i posle izgradnje.. Za sada smo prisutni pored Srbije na trištima Češke i Nemačke, a po kvalitetu i standardima otvaramo „vrata“ ostalih evropski

Maker Ivanjica Srbija

pib 104848544
Matični broj 60556008
32250 Ivanjica
Dubrava BB – Bukovica

Informacije
e-mail info@montaznekuce.com
telefon +381 (0) 32 63 00 80

fax +381 (0) 32 64 11 10
proizvodnja +381 (0) 32 64 11 10

Kontakt osobe
dipl.ing. Vladan Maričić +381 (0) 64 39 48 151
e-mail vladan@montaznekuce.com
ing Goran Maričić +381 (0) 65 39 48 151
e-mail goran@montaznekuce.com