MAKER Ivanjica
Najcesce postavljena pitanja

Montažna kuća Banatsko Karađorđevo 147 Građevinska (bruto) površina 147.9 m2

Maker montažna kuća Banatsko Karađorđevo 147 je izgrađena na osnovu izmenjenog idejnog rešenja Stefani 135. Na orginalnu varijantu dodat je erker kao dopuna dnevnog boravka.

Ovakav model kuće je izgrađen u nekoliko varijanti, a ove slike su zabeležene u Banatskom Karađorđevu