MAKER Ivanjica
Najcesce postavljena pitanja

Montažna kuća Galaksija 105 Građevinska (bruto) površina 112.7 m2

Maker montažna kuća Galaksija je savremenog dizajna i predviđena je kao vikend varijanta montažne kuće.

Ovaj model kuće pripada novijim modelima i nije do sada realizovan

Cena ove kuće u osnovnoj varijanti - siva faza: 24.150 €. U cenu je uračunat pdv